Coronavirus

Het coronavirus leidt tot een aantal reisadviezen en maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dat voor jou als reiziger? Ben je of wil je op reis? Dit is wat je moet weten over de gevolgen.

Meest gestelde vragen

Wat is het huidige reisadvies?
Voor de actuele updates kun je kijken op de website van Buitenlandse Zaken. Dit is namelijk per land en zelfs regio verschillend en wijzigt regelmatig. 

Wie bepaalt of een reisbestemming veilig is?
Het Ministerie van Buitenlandse zaken kan een negatief reisadvies of een kleurcode afgeven voor landen en regio’s. Deze codes geven aan welke risico’s je in een bepaald gebied loopt. Er zijn vier kleurcodes:

  • rood: advies om niet te reizen
  • oranje: advies is alleen noodzakelijke reizen
  • geel : u kunt reizen, maar hou rekening met beperkende maatregelen.
  • groen: u kunt reizen.

Het negatief reisadvies en de kleurcodes zijn niet bindend. Reisverzekeraars en reisorganisaties beslissen zelf of ze het advies opvolgen.

Kan de reisorganisatie de reis wijzigen of opzeggen?
De reisorganisatie kan de reis opzeggen als er sprake is van gewichtige omstandigheden waardoor de reis niet kan worden uitgevoerd. Is de reis met enkele wijzigingen wel uit te voeren, dan mag de reisorganisatie wijzigingen doorvoeren als de reis daarmee niet wezenlijk nadelig wordt beïnvloed. Vergaande wijzigingen of wezenlijke veranderingen kunnen door de reiziger worden afgewezen. De reisorganisatie kan vervolgens de reis opzeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op teruggave van de reissom.

Kan ik mijn reis annuleren?
De reis beëindigen (annuleren) kan altijd. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten vind je terug in de voorwaarden van de reisorganisatie. Een annuleringsverzekering dekt annulering wegens een besmettelijk virus veelal niet. Er zijn annuleringsverzekeringen waarbij je annuleren wegens een besmettelijke ziekte apart kan bijverzekeren. Lees de polisvoorwaarden hierop na.

Gaat de reis naar een land waar het coronavirus voorkomt? Vraag ons naar de mogelijkheden om de reis te annuleren of om te boeken. Lees voor een mogelijk beroep op de annuleringsverzekering de voorwaarden van je verzekering.

Heb je via ons bij bv TUI geboekt en het reisadvies is code rood? 
Wanneer een reisadvies wijzigt (van geel naar oranje of van oranje naar rood) en dit heeft gevolgen voor je vakantie dan wordt dit door jouw reisorganisatie aan ons gecommuniceerd. Wij stellen je natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.

Is het vervoer en accommodatie van jouw reis apart geboekt?
In dat geval kun je niet terugvallen op een reisorganisatie. De mogelijkheid om het ticket om te boeken hangt af van de voorwaarden van je ticket. Wij nemen in dit geval contact op met de vliegtuigmaatschappij en de geboekte accommodaties om de mogelijkheden te bespreken. Check voor annuleringskosten de voorwaarden van je annuleringsverzekering. Heeft de luchtvaartmaatschappij de vlucht gestaakt, dan heb je recht op teruggave van alle ticketkosten.

Ik heb een reis geboekt voor de zomer naar een bestemming waar nu het coronavirus voorkomt. Wat doe ik nu?
Dat is nu nog niet geheel duidelijk, omdat dit momenteel nog niets is te zeggen over de situatie op de langere termijn. Hou daarom het advies van het Ministerie van Buitenlandse zaken in de gaten. Wil je toch nu al de reis annuleren, dan zijn de annuleringskosten voor eigen rekening. Hoe dichter bij de vertrekdatum je annuleert, hoe hoger deze kosten zijn. Je kunt met ons de mogelijkheden bespreken de reis om te boeken naar een andere bestemming. De bijkomende kosten zijn wel voor eigen rekening.

Ik heb geboekt en wil niet meer op vakantie. Wat kan ik doen?
Wanneer het reisadvies groen, geel of oranje is, kun je tegen de standaardprocedure (en kosten) de reis door ons laten annuleren of omboeken. Wij raden aan om de ontwikkelingen rondom het Coronavirus even af te wachten. Zeker als je een vakantie hebt geboekt die verder in de toekomst plaatsvindt. Wij denken graag met je mee!

Speelt het Calamiteitenfonds een rol bij het coronavirus?
De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is alleen van toepassing op calamiteiten door een natuurramp of van molest. Het coronavirus valt niet onder de definitie natuurramp of molest en valt daarom niet onder het Calamiteitenfonds.

Ik ga binnenkort op reis, kan ik nog op vakantie?
Tot onze spijt hebben veel reisorganisaties besloten om reizen met vertrek in de komende weken uit hun systemen te halen en derhalve te annuleren. Deze data zijn per organisatie verschillend. Over het algemeen genomen wordt er slechts enkele weken vooruit gekeken en wordt het advies van de overheid en het ANVR daarin gevolgd. Zodra er meer informatie is over de reis die u bij ons heeft geboekt zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Wij hebben goede hoop dat er in de zomervakantie enkele bestemmingen gematigd open gaan voor toeristen. Het reisadvies zal dan naar verwachting ook worden aangepast door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Helaas is dit niet voor iedereen goed nieuws. Wij realiseren ons dat de één niet kan wachten om op reis te gaan terwijl de ander zich op dit moment thuis prettiger voelt.

Mijn reis is nog niet geannuleerd maar ik wil niet meer op reis, wat kan ik doen?
Afhankelijk van de voorwaarden die de reisorganisatie hanteert kunnen er reizen worden omgeboekt. Dit is per reisorganisatie verschillend. Wij zullen dan ook deze voorwaarden in acht nemen. Veel reisorganisaties hanteren op dit moment een versoepeld omboekbeleid. Dit betekent dat er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht voor uw oude reis indien er direct een nieuwe reis wordt geboekt. De betaling die u reeds heeft gedaan wordt dan verrekend met de nieuwe reis. Mocht u nog een restantbetaling moeten voldoen, dan wordt deze bij een omboeking mee vooruit geschoven met de nieuwe reis en u heeft nog een heerlijk vakantievooruitzicht. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden tot omboeken? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

U kunt uw reis ook op voorhand zelf annuleren. Helaas kan dat in de meeste gevallen niet zonder kosten. De van toepassing zijnde annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren. Uw reisadviseur kan u informeren over de hoogte van de annuleringskosten en over de termijnen waarin deze wijzigen. 

Ben ik verplicht om mijn reeds geboekte reis te betalen?
Door het aangaan van een reisovereenkomst bent u ook een betaal-verplichting aangegaan. Wij begrijpen dat u in deze situatie wellicht twijfelt over het voldoen van uw restantbetaling. Helaas kan het niet voldoen van de restantbetaling echter ook extra nadelige gevolgen hebben. Reisorganisaties behouden dan namelijk het recht uw reis te annuleren en de daarmee gepaard gaande annuleringskosten bij u in rekening te brengen. Deze annuleringskosten zijn per reis verschillend en zijn niet altijd gelijk aan de aanbetaling. Veel reisorganisaties hanteren momenteel een iets versoepeld betaalbeleid. Om geen risico’s te lopen adviseren wij u echter toch om de betaling volgens de gestelde termijn over te maken. Wij hebben er ook begrip voor als u de betaling nog even uit wil stellen. Mocht dit het geval zijn geef dit dan tijdig bij ons aan zodat wij u goed kunnen informeren over de risico’s en kunnen adviseren welke stappen u het beste kunt ondernemen.

Mijn reis wordt door de reisorganisatie geannuleerd, wat nu?
Het Coronavirus heeft ons allen in de greep. Reisorganisaties zijn helaas genoodzaakt om reizen met vertrek op korte termijn te annuleren wegens de strenge restricties die op een bestemming gelden. Als u binnenkort op reis gaat kunnen wij ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Iedere vakantieaanbieder heeft een eigen annulerings- en omboekingsbeleid. Wij hebben hele goede connecties en wij blijven goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met ons. Indien u een reis bij ons heeft geboekt houden wij ook uw reis goed in de gaten en zullen wij u op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen.  Tot nu toe wordt geadviseerd om alle reizen met een vertrek t/m 28 mei te annuleren. Het beleid kan echter per reisorganisatie verschillen. Indien uw reis wordt geannuleerd, zullen wij u hierover informeren en samen met u kijken naar de beste oplossing. De meest praktische oplossing is het omboeken van uw reis naar een later tijdstip dit jaar of mogelijk zelfs al naar volgend jaar. De betaling die u reeds gedaan heeft wordt dan verrekend met de nieuwe reis. Mocht u nog een restantbetaling moeten voldoen dan wordt deze bij een omboeking mee vooruit geschoven met de nieuwe reis en u heeft nog een heerlijk vakantievooruitzicht.

Mocht het direct omboeken van uw reis op dit moment nog geen mogelijkheid voor u zijn, dan kunt u het beste de zogeheten Coronavoucher accepteren. U kunt de voucher dan inleveren op het moment dat u wel weer een mooie reis in het vooruitzicht wilt stellen. Zie voor meer informatie over de Coronavoucher het betreffende onderwerp hieronder.

Let op! Wanneer u zelf uw reis wilt annuleren voordat de reisorganisatie deze heeft geannuleerd zijn hier kosten aan verbonden volgens de reguliere annuleringsvoorwaarden (zie onderwerp hierboven). 

Coronavoucher
De Coronavoucher wordt u mogelijk aangeboden als de reis die u heeft gereserveerd niet door kan gaan in verband met Corona. Door de acceptatie van de door ons goedgekeurde en uit onderhandelde Coronavouchers stellen wij uw gelden veilig. Deze vouchers vallen momenteel namelijk tot een jaar na uitgifte onder de garantie van de SGR. Mocht u binnen dat jaar toch geen gebruik kunnen maken van de voucher, kunnen wij uw gelden alsnog voor u terugvragen bij de reisorganisatie.

Ben ik verplicht om een Coronavoucher te accepteren als ik niet direct om kan/wil boeken?
Indien uw reis door de reisorganisatie wordt geannuleerd in verband met Corona heeft u formeel gezien recht op de teruggave van het reeds door u betaalde bedrag. Helaas zijn er bij veel reisorganisaties niet voldoende liquide middelen om dit te kunnen doen. Dat betekent dat u mogelijk maanden op uw geld moet wachten. Gedurende deze periode loopt u een enorm risico waar we u graag voor willen behoeden. Uw gelden zijn dan namelijk niet gedekt door een garantiefonds omdat er geen sprake meer is van een reisovereenkomst. Deze is immers ontbonden. Om die reden en dus volledig in uw belang geeft SGR wel dekking op de Coronavouchers die binnen de spelregels van SGR worden afgegeven. Mocht achteraf blijken dat u geen gebruik heeft kunnen maken van de Coronavouchers, blijft u het recht op teruggave van de reeds betaalde gelden gewoon houden. Uw geld is dan in de tussentijd in ieder geval goed gedekt en u loopt daarmee geen risico. Conclusie: U hoeft de Coronavoucher niet te accepteren maar ter bescherming van uw gelden adviseren wij u dringend om dat wel te doen. Het direct opeisen van uw gelden is zeer risicovol en een langdurig proces.

Dekt mijn annuleringsverzekering de kosten als ik mijn geboekte reis wil annuleren of omboeken?
Of kosten van annuleren of omboeken zijn gedekt hangt af van het type verzekering. Bij de meeste verzekeraars zijn Pandemieën niet in de voorwaarden opgenomen en derhalve ook geen reden tot annuleren en/of omboeken. Het omboeken van uw reis wordt momenteel door veel reisorganisatie wel toegestaan zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw verzekeraar voor uw polisvoorwaarden. Wanneer u de verzekering bij ons heeft afgesloten kunt u contact opnemen met een van onze reisadviseurs. Een complete lijst van vergoedingen specifiek per reisverzekeraar vindt u hier

Reizen is weer mogelijk maar er is een inreisverbod waardoor ik niet op reis kan, wat nu? 
Het kan voorkomen dat reizen door de Nederlandse overheid weer mogelijk wordt gemaakt, maar dat het land waar u naartoe reist nog geen toeristen uit het buitenland toe laat. Helaas valt een situatie van een inreisverbod buiten onze macht. Wij zullen er alles aan doen om de schade voor u zoveel mogelijk te beperken. Wij staan nauw in contact met reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en accommodaties/agenten ter plaatse waardoor onze positie een voordeel brengt en onderhandelingen mogelijk zijn. Wij zijn hierin mede afhankelijk van de onderliggende leveranciers en de maatregelen die zij treffen. Onze ervaring is dat velen zo coulant mogelijk met de situatie omgaan. Vertrekt u binnen 14 dagen naar één van deze bestemmingen en heeft u vragen, schroom dan niet op contact op te nemen. 

Op de bestemming 
U bent op een bestemming heerlijk aan het genieten van uw reis en tot overmaat van ramp breekt er Corona in uw accommodatie uit. In sommige gevallen zal dit ervoor zorgen dat u in quarantaine zult moeten verblijven. Daarmee zult u uw reisperiode noodgedwongen moeten verlengen. Vanaf dit moment is er sprake van een zgn. non-conformiteit. Dit kan extra kosten veroorzaken. De wet (artikel 7: 511, lid 2 BW) spreekt over de schade die u als reiziger oploopt als gevolg hiervan. U heeft in dit geval geen recht meer op een passende schadevergoeding omdat sprake is van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid (kort gezegd: overmacht). Als reiziger kan u zich voor eventuele (financiële) bijstand het beste richten tot lokale autoriteiten, de eventueel afgesloten reisverzekering en/of consulaire bijstand. Een complete lijst van vergoedingen specifiek per reisverzekeraar vindt u hier

Ons advies

  • Zorg dat u altijd goed geïnformeerd op reis gaat, bij vragen neem contact op met onze reisadviseurs.
  • Tijdens de reis en op de luchthavens raden wij u aan om een goede basis hygiëne toe te passen zoals regelmatig de handen wassen met warm water en zeep. Bedek ook mond en neus bij het niezen of hoesten en houdt 1,5 meter afstand.
  • Andere vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Additionele disclaimer.
Wij bevinden ons in een bijzondere periode door de gevolgen van het coronavirus waardoor de situatie soms per uur wijzigt. Desondanks zitten bovenop het vuur en houden de ontwikkelingen vrijwel continue in de gaten. Wij zullen u zoveel als mogelijk op de hoogte brengen zodra er meer duidelijkheid is. Bovenstaande berichten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij proberen dit regelmatig te updaten.

Belangrijke informatie:

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

RIVM

ANVR